Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Fyra frågor till din doktor

Fyra frågor att ställa till Din doktor inför en ablation

På många sjukhus i Sverige är väntetiderna för ablation av förmaksflimmer längre än tre månader. Får Du besked att väntetiden är längre har Du rätt att få vård på annan klinik genom att åberopa Vårdgarantin Länk till annan webbplats.. Vår klinik kan vanligen erbjuda tid för ablation inom en månad från det att vi erhåller remiss från Din läkare.

Just nu förekommer kampanjer på bland annat sociala medier där vissa kliniker försöker locka Dig som har förmaksflimmer att åka utomlands för att genomgå ablation. Det är viktigt att Du som patient får svar på några viktiga frågor innan Du bestämmer Dig för att åka utomlands.

 1. Hur många patienter har kliniken behandlat de senaste åren?
  - Det finns ett väldigt starkt samband mellan hur många operationer/ablationer en läkare utför per år och resultatet för ingreppet.
 2. Vilka resultat kan kliniken uppvisa och vilka komplikationer har kliniken haft?
  - En seriös klinik genomför alltid omfattande uppföljning av sina patienter och redovisar hur stor andel av de behandlade patienterna som blir besvärsfria. Det finns även ett starkt samband mellan hur ofta komplikationer inträffar och hur många ingrepp som utförs av läkaren/kliniken.
 3. Hur ser säkerheten ut på kliniken?
  - Även om komplikationer är ovanliga är det viktigt att det finns en säker miljö för att ta hand om dessa. En klinik som utför ablationer bör vara lokaliserade i ett större sjukhus där det finns kompetenta jourlinjer dygnet runt, hjärtintensivavdelning och möjlighet till avancerad diagnostik såsom ultraljud, MR och datortomografi.
 4. Hur kommer Du att omhändertas efter ablationen?
  - Efter en flimmerablation är det viktigt att det finns ett tryggt och säkert omhändertagande. Det är vanligt att medicinjusteringar behöver göras och bland annat frågor kring blodförtunnande medicinering är vanliga.

Andra viktiga faktorer att känna till när Du överväger att åka utomlands är att det utanför för Sverige är betydligt vanligare med MRSA (Multi Resistenta Staphylocochus Aerues). Förutom att det finns risk för smitta innebär det vissa problem om Du behöver söka vård i Sverige under den första 6 månadersperioden efter en sjukhusvistelse utomlands.

I Sverige arbetar alla kliniker efter de riktlinjer som Socialstyrelsen gett ut som rör arytmier och samtliga rapporterar till det nationella kvalitetsregistret för ablationer. Detta garanterar att det finns en hög kvalitet av den vård som bedriv

Nedan hittar du svaret på dessa frågor för Arytmi Center Stockholm.

Tryck här för våra svar

1. Hur många patienter har kliniken behandlat de senaste åren?
- Arytmicenter har sedan starten 2009 utfört drygt 5 500 ablationer varav ca 4 000 av dessa är flimmerablationer. Under 2021 utförde vi cirka 400 flimmerablationer.
2. Vilka resultat kan kliniken uppvisa och vilka komplikationer har kliniken haft?
- Våra resultat finner du här Länk till annan webbplats.. Enligt vår senaste analys var 93% besvärsfria efter 6 månader balnd de patienter som har paroxysmalt förmaksflimmer. Vår komplikationsfrekvens ligger under 1% där den vanligaste komplikationen är blödning från insticksstället. Risken för stroke är mindre än en promille.
3. Hur ser säkerheten ut på kliniken?
- Vår klinik ligger på Södersjukhuset som är en av Sveriges största sjukhus med mycket kompetenta läkare inom alla områden. Det finns en hög beredskap dygnet runt att ta hand om eventuella problem som kan tillstöta efter en ablation.
4. Hur kommer Du att omhändertas efter ablationen?
- Efter en flimmerablation är det viktigt att det finns ett tryggt och säkert omhändertagande. Vi finns därför tillgängliga på telefon och mail mellan klockan 07 00 och 17 00 alla vardagar. Vi har ett väl utvecklat samarbete med alla läkare som remitterar till oss.

KONTAKT

Är du en remittent eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

KARRIÄR

Vi är alltid intresserade av kompetent personal. Se efter om vi har något ledigt eller skicka en spontanansökan redan idag

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.