Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Sjukvårdspersonal

I maj 2009 startade Arytmi Center Stockholm. Vi behandlar alla typer av takykardier men främst förmaksflimmer där det för närvarande råder en stor kapacitetsbrist i landet.

Vi som arbetar på kliniken har alla lång erfarenhet av ablationer och arytmisjukvård. Forskning och kvalitetsuppföljning är en mycket viktig del av vår verksamhet och vi rapporterar till det nationella ablationsregistret.

Vi har hittills tagit emot patienter från 14 olika landsting i Sverige. Vi har för närvarande upphandlade regionavtal med region Halland samt region Västra Götaland.

Vidare tar vi emot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring.

Specialistvårdsremisser kan skickas till:

Capio Arytmicenter Stockholm
Sjukhusbacken 10
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Vi har samma eller oftast lägre prisnivå jämfört med andra ablationscentra i Sverige.

På dessa sidor hittar du information om vilka indikationer vi arbetar efter samt praktisk information kring remisser, mottagning m.m. Det finns även ett avsnitt om olika ”abladeringsbara” arytmier som kan vara till nytta för läkare under utbildning och övrig sjukvårdspersonal.

Pappersremisser

Capio Arytmicenter Stockholm
Sjukhusbacken 10
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Indikationer för ablationsbehandling

 

SVT (ej förmaksflimmer).

Alla patienter som har symptom av denna typ hjärtklappning bör enligt nationella och internationella riktlinjer erbjudas ablationsbehandling. Även asymptomatiska patienter med hög risk, tex vissa WPW patienter samt patienter med asymptomatiska arytmier men med misstanke om takykardiinducerad svikt bör bli föremål för ablationsbehandling. Om inte takykardin finns dokumenterad på EKG bör ett bandspelar EKG eller dylikt ha utförts för att utesluta fysiologiska former av hjärtklappning.

Förmaksflimmer

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för hjärtsjukvård samt Amerikanska och Europeiska riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bör ablationsbehandling erbjudas alla patienter med uttalade symptom som inte svarat på eller som har drabbats av biverkningar av ett antiarytmisk preparat (betablockerare räknas inte hit). Enligt de senaste internationella riktlinjerna kan patienter med paroxysmalt flimmer remitteras direkt till ablation. Den största erfarenheten och de bästa resultaten erhålls vid paroxysmala och persisterande flimmer. Kroniska flimmer som har en duration av mer än 12 månader är svårare att behandla men vår lyckandefrekvens (juni 2016) är drygt 65% varför framför allt yngre patienter med stora besvär bör kunna komma ifråga för en flimmerablation.

 

Läs mer om abladeringsbara arytmier

KONTAKT

Är du en vårdgivare eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

KARRIÄR

Är du rätt person så är vi alltid intresserade. Skicka en spontanansökan till oss eller se vilka andra jobb som finns lediga inom Capio.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.