Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Förmaksfladder

Typiskt förmaksfladder innebär en elektrisk återkopplingskrets i höger förmak. Frekvensen i förmaken är oftast omkring 240-280 imp/min. Arytmin ses inte sällan med varierande grader av AV-blockering (typiskt är 2:1 block med kammarfrekvens 120-140 slag/min).

Fladder kan behandlas med RF-ablation genom att man lägger en serie ablationspunkter i en linje från trikuspidalisringen till v. cava inferiors inmynning i höger förmak. Denna del kallas istmus och därigenom passerar den elektriska impulsen vid förmaksfladder.

Exempel på information till patienten före ingreppet är:

  • Ingreppet innebär venös kateterisering
  • Om patienten står på Waran skall behandling pågå t.o.m återbesök (som efter elkonvertering)
  • Lyckandefrekvensen är c:a 95-100%
  • Återgång i arbete/fysisk aktivitet kan ske efter 3-5 dagar beroende främst på eventuella obehag från ljumsken
  • Risken för skada på retledningssystemet är minimal.
  • Uppföljning sker hos inremitterande efter 2-3 månader för att ta ställning till fortsatt Waranbehandling. Många av dessa patienter har underliggande förmaksflimmer.
  • Risken för återfall är c:a 8-10%

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.