Välkomna till Capio Arytmi Center Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Remiss

Patienter som remitteras för ablation kallas vanligen inte för en bedömning på vår mottagning innan ingreppet eftersom dessa förutsätts vara informerade av remitterande läkare respektive genom den skriftliga information som sänds ut till patienten före ingreppet. Om remitterande läkare eller patienten önskar ett mottagningsbesök hos oss kan detta anges i remissen.

För att underlätta bedömningen av remissen är det av stort värde om följande information finns i remissen:

  • Arytmidebut.
  • Ungefärlig "anfallsfrekvens" (t.ex. ggr/mån) och duration.
  • Presynkope/synkope eller andra arytmiassocierade symtom.
  • Nuvarande medicinering samt vilka antiarytmiska mediciner som prövats
  • Övriga hjärtsjukdomar samt förekomst av övriga signifikanta sjukdomar, ex diabetes.
  • Resultat med kopior i förekommande fall av EKG under takykardi, arbetsprov, esophagus-EKG, R-test, Holter.
  • Resultat av ultraljud. Ultraljud av hjärtat utförs preoperativt på alla patienter, men behöver inte göras om, om det är utfört < 6 månader.
  • Information om huruvida patienten önskar mer information om ingreppet genom mottagningsbesök.

Pappersremisser

Arytmi Center Stockholm
Sjukhusbacken 10
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Uppföljning

Patienter som abladerats följs rutinmässigt inte upp på Arytmi Center, utan via inremitterande. Om det finns en önskan om att vi skall sköta uppföljningen gör vi självklart det. Samtliga patienter följs upp med en enkät ca ett halvår efter behandling. Vi bedriver flera forskningsprojekt på kliniken och dessa patienter kommer att följas upp inom ramen för dessa men självklart utan kostnad för hemmasjukhuset. Patienter som är aktuella för något forskningsprojekt kommer naturligtvis först att tillfrågas om deltagande i studien.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.